Glaucoom
behandeling

De oogdruk wordt bepaald door een evenwicht tussen de aanmaak en de afvoer van voorkamervocht. Wanneer er een onevenwicht ontstaat, kan dit leiden tot een verhoging van de oogdruk met secundair risico op onherstelbare schade van de oogzenuw. In dit stadium spreekt men van glaucoom. Er bestaan verschillende vormen van glaucoom : open hoek versus gesloten hoek, acute versus chronische vorm.
Wanneer deze aandoening niet behandeld wordt, kan dit leiden tot scotomen of blinde vlekken, initieel in het perifere, gezichtsveld, en later zelfs tot blindheid leiden. Gezien het trage en sluipende verloop van de ziekte is screening vanaf de leeftijd van 40 jaar aangewezen. Bij een familiale voorgeschiedenis is een vroegere screening aangewezen.

glaucoom behandelen

Behandeling van glaucoom

Het doel van de behandeling is het verlagen van de oogdruk, onder een streefdruk, die individueel bepaald wordt, om zo verdere schade te voorkomen.

Topicale medicatie

Deze oogdruppels kunnen op twee manieren hun effect uitoefenen : enerzijds het verhogen van de afvoer van het voorkamervocht of anderzijds de productie van voorkamervocht verminderen. Oogdruppels komen voor in vele verschillende sterktes en combinaties.

Argon Laser trabeculoplastie

Het doel van deze laserbehandeling met argon laser is om de afvoer van het voorkamervocht te bevorderen door de afvoerkanaaltjes wat open te rekken aan de hand van lasercoagulaten. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, moeten weliswaar een open voorkamerhoek hebben. Deze behandeling gebeurt op de raadpleging en vrijwel pijnloos.

Yag Laser iridotomie

Bij gesloten kamerhoek glaucoom wordt de afvoer van het voorkamervocht afgesloten. Wanneer dit acuut optreedt, ontstaat er plots een forse drukstijging met zelfs risico op blindheid indien dit niet snel behandeld wordt. Met de Yag-laser wordt er dan een klein gaatje gemaakt in de iris (regenboogvlies) waardoor er terug ruimte gecreëerd wordt en de afvoer bevordert wordt met drukdaling tot gevolg. Ook hier is de behandeling vrijwel pijnloos en gebeurt deze op de raadpleging.

Filtrerende chirurgie

Wanneer druppels en/of laser onvoldoende effect hebben, is filtrerende chirurgie aangewezen. Het doel van de techniek is om de afvoer van het voorkamervocht te verhogen.
Deze operaties hebben niet als doel om het zicht te verbeteren, integendeel, initieel is het zicht zelfs wat waziger tgv de lage oogdruk, maar het primaire doel is om de huidige situatie te stabiliseren en verdere progressie tegengaan.

Xen gel implant

Bij deze techniek wordt er een klein buisje bestaande uit varkenscollageen, 6 mm lang en zo dik als een menselijk haar in de voorkamerhoek geplaatst adhv twee kleine incisies in het hoornvlies opdat het voorkamervocht langs deze weg het oog kan verlaten in een filtratieblaas. Deze techniek is minder ingrijpend en meer weefselsparend dan de klassieke trabeculectomie.
Ook hier kan het stentje dichtgroeien en een tweede (kleinere) ingreep aangewezen zijn. De operatie gebeurt onder lokale (retrobulbaire) verdoving in de operatiezaal, in dagziekenhuis.

Trabeculectomie

Bij deze ingreep wordt er een kanaaltje gemaakt van de eigen weefsels (namelijk het bindvlies) en loopt het voorkamervocht af in een filtratieblaasje onder het bovenste ooglid. Om het kanaaltje te kunnen afstellen wordt er een klein flapje gemaakt met hechtingen op, die post-operatief, zo nodig, kunnen worden gelost met de laser.
Het kan zijn dat het afvoerkanaaltje dichtgroeit tgv littekenweefsel, dit moet dan heropend worden d.m.v. een tweede (kleinere) ingreep.
De ingreep gebeurt meestal onder lokale (retrobulbaire) verdoving in de operatiezaal, in de dagziekenhuis.

Diodelaser cyclodestructie

Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten met refractair of een neovasculair glaucoom. Het straallichaam, het orgaan dat het voorkamervocht produceert, wordt gedeeltelijk vernietigd zodat de vochtproductie vermindert en er dus een drukdaling optreedt. Deze behandeling gebeurt in dagziekenhuis onder lokale (retrobulbaire) verdoving en duurt slechts enkele minuten.